هفته دفاع مقدس گرامی باد

 آنان که به من بدی کردند مرا هوشیار کردند

آنان که از من انتقاد کردند به من راه و رسم زندگی آموختند

آنان که به من خوبی کردند به من مهر و وفا آموختند

پس خدایا به همه اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند خیر و نیکی دنیا و آخرت را عطا کن.

گزیده ای از سخنان شهید دکتر مصطفی چمران

/ 0 نظر / 12 بازدید