جشنواره تدریس درس پرورشی وارسال جزوه مکمل درس پرورشی

به منظور ارتقای سطح علمی وعملی مدرسین درس پرورشی جشنواره تدریس برگزار میگردد. همکاران جهت اعلام آمادگی با امور تربیتی کاشان تا تاریخ 90/10/15 تماس حاصل نمایند .ضمنآ جشنواره در پایان بهمن و اوایل اسفند برگزار خواهد شد

                                                     

                            **************************  

به اطلاع کلیه همکاران مدرس درس پرورشی می رساند چنانچه در کلاس پرورشی از جزواتی به عنوان مکمل درس استفاده می کنند یک نمونه از آن راتا تاریخ 90/10/15جهت ارسال به استان به امور تربیتی ارسال نمایند .همکاران محترمی که دراین راستا همکاری داشته باشند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.  جهت اطلاع بیشتر به بخشنامه های مدیریت آموزش وپرورش کاشان مراجعه کنید.   

                                                             

                                                                 قبلآ از همکاری شما سپاسگزاریم.

                                                                       گروه پرورشی کاشان

/ 1 نظر / 49 بازدید
حبیب الفضل سرگروه پرورشی استان اصفهان

سمه تعالی اداره اموزش وپرورش کاشان /فریدونشهر/ اردستان /جرقویه سفلی / جرقویه علیا/ فلاورجان/ شاهین شهر/آران /نائین/ مبارکه از گروه پرورشی استان اصفهان موضوع دریافت کارنامه انس با قران باسلام احتراما کارنامه طرح انس با قرآن همکاران آن منطقه آماده شده است ولی هنوز آن شهرستان نسبت به تحویل آن اقدام ننموده است لذا مقتضی است نماینده آن اداره درروز دوشنبه 22/3/1391 درمرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان مرکز گروههای درسی مراجعه وتحویل نمایند با تشکر گروه پرورشی استان اصفهان