تقدیر و تشکر

پیامبر رافت و رحمت ، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم        می فرمایند :

شکر خدا را به جا نیاورده است آن که از مردم در قبال انعامشان تشکر نکند .

ما نیز با تاسی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله از همه ی شما همکاران عزیز که ما را در جمع آوری سئوالات درس پرورشی نوبت اول یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را داریم .

دبیرستان های : جانبازان - امام هادی (ع) - مازوچی - حضرت معصومه (س) مشکات - فاطمه زهرا (س) - مهندس غزنوی - شهید یزدان پور- مصلحی - علامه حلی - پورمحمدیان - جهانگیر - حضرت مریم - دکتر حسلبی - ربیعی - سمپاد بهشتی - سهراب سپهری - نجفی - نرجس - خدیجه کبری - کیهان -  شهید رحمانی و متوسطه اول دخترانه شاهد .

قوت و توان روز افزونتان را از درگاه مهربان بی همتا خواستاریم .

/ 0 نظر / 21 بازدید