ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد.

 

ز احمد تا احد یک میم فرق است

جهانی اندر این یک میم غرق است

سخنانی گهربار از حصرت محمد (ص) :

آفت دین سه چیز است: دانای بد کار وپیشوای ستم کار و مجتهد نادان.

از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعی نیست.

از همه مردم پرهیزکار تر آنکس است که حق را بر نفع و ضرر خویش بگوید. 

 

 از خدا بترسید و میان خویش را اصلاح کنید.

 

 

فرزند آدم ! پروردگار خویش را فرمانبردار باش تا ترا خردمند خوانند و از فرمان وی بیرون مباش که ترا نادان شمارند. 

/ 0 نظر / 11 بازدید