هفته حج

به کجا می رویم؟

به جایی که ابراهیم علیه السلام درآنجا آزمایش شد.

اسماعیل علیه السلام به قربانگاه رفت .

وحضرت محمد صلی ال..به رسالت برگزیده شد.

علی علیه السلام متولد وبلال درآنجا شکنجه شد.

می رویم تا از گذشته خود توبه کنیم دور خانه او بگردیم تادور دیگران نگردیم.

/ 0 نظر / 13 بازدید