سوالات مسابقه مجله پیوند (ویژه اولیا)

 

 

 


بنام یگانه هستی بخش

 

                سوالات مجله پیوند آبان ماه90

 

ولی محترم دانش آموز: ضمن مطالعه مجله پیوند به سوالات زیر پاسخ دهید و پاسخ ها را جهت شرکت در مسابقه تحویل آموزشگاه دهید.

 

1-خوردن کربوهیدرات های کمپلکس در صبح باعث رها سازی....................فرارسان های عصبی در طول روز می شود.

 

الف) سروتوئین                    ب) دوپامین                      ج) آدرنالین                       د) نورآدرنالین

 

2-افزایش نسبی قند خون موجب بهبود عملکرد کدام قسمت از بدن میشود؟

 

الف) سیستم عصبی               ب) سیستم فیزیولوژی             ج) کارکرد مغز                    د) قسمت بروکا

 

3-حداقل اختلالی که در اثر کمبود ید بوجود می آید چیست؟

 

الف) کندی حرکتی                ب) گواتر                        ج) عقب ماندگی ذهنی              د) کم کاری تیروئید

 

4-در مورد دانش آموزان که کم خونی و فقر آهن دارند کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟

 

الف) میزان ابتلایشان به بیماری های عفونی بیشتر است.               ب) همیشه احساس خستگی و ضعف می کنند.

 

 ج) تاثیر خاصی بر اشتهای دانش آموزان ندارد.                            د) بر قدرت یادگیری تاثیر دانش آموزان تاثیر دارند.

 

5-تعیین حقوق متقابل بین والدین و کودک،علاوه بر بییان یک................................،گویای یک ارتباط........................و.......................است.

 

6-تربیت ، به معنای...................و....................و...........................است.

 

7-از اصول زیربنایی در معرفت و تربیت دینی کودک که بوسیله پدر و مادر در محیط خانواده می تواند صورت گیرد..................و......................است.

 

8-عصبانیت اغلب دفاعی در برابر...............................است.

 

9-برای علم آموزی خودشناسی و خداشناسی چه راهبرد هایی پیشنهاد می کنید؟(2 مورد)

 

10-تفاوت تربیت کردن و تربیت شدن چیست؟

 

11-برای اینکه کودکانمان هنگام انجام دادن تکالیف مدرسه شان دچار اضطراب نشوند چه راهبردهایی را پیشنهاد می کنید؟(2 مورد)

 

12-در ارتباط با خشم کودک چه راهبرد هایی را پیشنهاد می کنید؟(2 مورد)

 

13-فواید بازی اجتماعی چیست؟(2 مورد)

سوالات مجله پیوند مهر1390

ولی محترم دانش آموز: ضمن  مطالعه مجله پیوند به سوالات زیر پاسخ دهید وپاسخ نامه را جهت شرکت در مسابقه تحویل  آموزشگاه دهید

1- طبیعی ترین بستر رشد و شکوفایی و تعالی آدمی چیست؟

الف.مسجد                    ب.خانواده               ج.اجتماع          د.مدرسه

2- از دیدگاه تعالیم اسلامی،تربیت انسان از چه زمانی آغاز می شود؟

الف.از یک سالگی                               ب.از یک تا هفت سالگی 

ج.قبل از تولد                                        د.دو تا شش سالگی

3- در تعلیم و تربیت اول باید..........و..........ایجاد کرد و بعد از آن..........را توسعه داد.

الف.معرفت و فهم،دانش                       ب.دانش و فهم،معرفت     

  ج.انگیزه ودانش،معرفت                      د.دانش و معرفت،فهم

4- کدامیک از موارد زیر انسان را برای پرواز در آسمان معرفت و حتی وصول به حق یاری می بخشد؟

الف.صداقت                         ب.ایمان                     ج.صبر           د.صبر و ایمان

5-خداوند برای حل مشکلات انسان و نجات او از چاله های زندگی................................را پیشنهاد داده است.

6-مشکل عمده بچه های ما این است که..........بار آمده اند و این به خاطر..........................و.........................اولیا و مربیان است.

7-هدف در تربیت دینی فرزندان این است که آنها  از راه........و انجام یکسری اعمال مبتنی بر.............رشد و ارتقای فکری و کمال برسند.

8-هدف اصلی بهداشت روان ایجاد محیط مناسب فردی و اجتماعی است و اصول آن شامل..........،.............و....................آشنایی با این اصل که رفتار هر فرد تمامیت وجود اوست می باشد.

9-هدف از پرخاشگری خصمانه چیست؟

10-در مورد رفع عوامل زمینه ساز در بروز پرخاشگری فرزندان چه راهبردی پیشنهاد می کنید؟(2مورد)

11-چه راهکارهای برای جذب کودکان و نوجوانان به نماز و حضور در مسجد پیشنهاد می کنید؟(2مورد)

12-برای ایجاد توسعه پذیرش در نوجوان چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟  (2مورد)

13-شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را نام ببرید(برای هرکدام 2 مورد)

/ 0 نظر / 14 بازدید