عیدی خداوند

 

به حکیمی گفتند :بهترین روز زندگی هر انسانی چه روزی است ؟

گفت :روز عید

گفتند :چه روزی عید است؟

گفتند: حضرت علی فرموده اند:هر روزی که انسان  در آن روز نافرمانی خداوند را نکند برایش عید است.

گفتند :میگویند روز نوروز روز بسیار مهمی است !دلیل آن چیست ؟

گفت:«معلی بن خنیس »از امام صادق درباره این روز نقل میکند که :نوروز روزی است که خداوند از بندگانش پیمان گرفت که او را بپرستند وروزی است که آفتاب در آن طلوع کرد وبادها وزیدن گرفت وزمین شکوفا شد ،روزی است که کشتی حضرت نوح آرام گرفت وروزی است که پیامبر(ص) علی(ع) را بر دوش گرفت تا بتها را بشکند وهمان روزی است که پیامبر(ص)به یارانش فرمود با علی (ع) بیعت کنند وروزی است که قائم (عج) بر دجال پیروز می شود .

گفتند :عجب ما این دلیل نقلی را نمی دانستیم .خوب دراین روز از خدا چه بخواهیم؟

گفت :همان چیزی که حضرت عیسی (ع)وحواریون از خداوند خواستند

خداوندا !پروردگارا !از آسمان مائده ای برای ما بفرست ،تابرای اول وآخر ما عیدی باشد ونشانه ای از مهر ومحبت وبخشش تو ،وبه ما روزی بده زیرا تو بهترین روزی دهندگانی (سوره مائده آیه 114 )

 

                                                                                                            منبع :بحار الانوار ج 14 مبحث نوروز

 

/ 0 نظر / 12 بازدید