گزیده ای از سخنان رهبر در باره 9دی

در قضیه 9دی 88 یک نکته اساسی وجودداردوآن نکته بر می گرددبه هویت وماهیت انقلاب یعنی همان روحی که حاکم بود بر اصل انقلاب ماوحضورعظیم بی نظیر تاریخی در سال 57 .در 9دی این روح به شکل بارزی نشان داده شد به طوری که جای انکار وتردید برای هیچ کس باقی نگذاشت .آن روح چه بود؟ روح دیانت حاکم بر دلهای مردم.

فتنه 88 تنها  آن چیزی نبود  که در خیابان ها دیدید.زمینه هایی چیده بودند واهداف خطر ناکی داشتند ، که با این برخوردهای سیاسی وامنیتی حل نمی شد. یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت که این حرکت 9دی بود که مردم آمدند وبساط فتنه وفتنه گران را در هم پیچیدند. کار را مردم کردند ودلها دست خداست ، مردم را خداوند متعال توی صحنه می آورد.

در همین حادثه 9دی ،یکی از خصوصیات دیگری که در آن حادثه هست وآن       را کاملاَ به حوادث انقلاب نزدیک می کند مسئله عاشوراست . در حوادث انقلاب اول محرم پیش آمد وامام آن بیان عظیم وعجیب تاریخی را بیان کرد .ماهی که خون برشمشیر پیروز است . ماعادت کرده ایم این حرف ها راتکرار کنیم .گاهی عمقش از یادمان می رود .اگر آن حرکت سخیف وگریه آور از سوی فتنه گران در عاشورا پیش نمی آمد ،این حرکت عظیم معلوم نبود به این شکل به وجود بیاید. اینجا هم پای عاشورا در میان بود.

با توجه به سخنان رهبر انقلاب می توان نکات زیر را دریافت :

_ مردمی بودن جزء ذات انقلاب است.

_ حرکت مردم در این روز یک حرکت دینی بود.

_ تشخیص حق از باطل وحرکت صحیح مردم وانجام یک عمل صالح .

_فتنه 88 یک بیماری مزمن بود که طی سالیان طولانی به وجود آمده بود وماهیت شکل دهندگان آن برای عموم مردم آشکار شد.

_عاشورایی بودن این حماسه که تنها سه روز پس ازاهانت به ساحت عاشوراوامام حسین ،ایمان دینی مردم در خیابان ها متبلور شد.

_عبرت بزرگ این فتنه آن بود که مبارزات انتخاباتی را نمی توان به مبارزه با نظام تبدیل کرد.

_برکت بزرگ فتنه 88 ،خروج عده ای از پیکر انقلاب بود که خارج شدن آنها باعث واکسینه شدن انقلاب شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید