عبادت تفکر در اسلام

تفکر از نظر اسلام

1.در اسلام سه نوع عبادت است:مالى مانند زکات،خمس، انفاقات برّیه،و بدنى مانند نماز،روزه،جهاد،خدمت به خلق،کار و کسب براى خود و عائله به منظور استغنا از تکفّف.(بعضى عبادات از جنبهء مالى و بدنى مشترک است،مثل حج.)قسم سوم عبادت فکرى‏ است.تفکر از نظر اسلام از عبادات است.لا عبادة کالتفکر.کان اکثر عبادة ابى ذر التفکر(سفینة البحار).تفکر ساعة خیر من عبادة سنة...من‏ عبادة ستین سنة...من عبادة سبعین سنة...من عبادة مأة سنة. 2.عبادات مالى و بدنى با اختلاف مختصر در کیفیت،در ادیان و شرایع سابقه نیز بوده است(و اوصانى بالصلوة و الزکوة...کتب علیکم‏ الصیام کما کتب على الذین من قبلکم.و ما کان صلوتهم عند البیت الاّ مکاء و تصدیة)

.اما عبادت فکرى از مختصات اسلام است،چرا؟به همین‏ دلیل که اسلام خاتم الادیان است؛یعنى ملل سابقه آن استعداد را نداشتند که این عبادات براى آنها وضع و تشریع شود،بلکه سرّ خاتمیت همین است(1)که بشر برسد به جایى که بشود براى او عبادت تفکر را وضع و تشریع کرد.اجتهاد یکى از فروع عبادتِ تفکر است.اجتهاد عبارت است از انجام عبادت تفکر در خود دین. 3.با اینکه عبادت فکرى به ظاهر از عبادت مالى و بدنى خیلى‏ آسانتر است،در عین حال مردم از این عبادت بیش از عبادت مالى و بدنى فرار مى‏کنند.مخصوصاً مردم در پاى منابر از سخنى که اندکى‏ امم سابقه مانند بچهء دبستانى که قدرت حفظ کتاب خود را ندارد،نتوانستند آن‏ کتب را حفظ کنند،تنها قرآن محفوظ ماند.                                       (استاد شهید مطهری)

حضرت علی علیه السلام : "تفکرُ ساعةٍ افضل من عبادة سبعین سنةٍ"،ساعتی اندیشیدن برتراز هفتاد سال عبادت است.

حسن بن صیقل مى گوید: از امام صادق (ع ) پرسیدم: مردم از پیامبر روایت مى کنندکه "اندیشیدن یک ساعت، بهتر از عبادت یک شب است" ، این چهاندیشه‌ای است و چگونه باید فکر کرد؟

امام صادق (ع ) فرمود: هنگامى که انسان از کنار خرابه‌ای مى‌گذرد،بگوید: "آنها که در تو سکونت داشتند، کجایند؟ آنها که تو را ساختند کجایند؟ چرا سخننمى‌گوئى؟  

معمر ابن خلاد می‌گوید از امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمود: "عبادتبه نماز و روزه‌ی زیاد نیست، بلکه عبادت اندیشیدن در امر خداوند است!

در روایتی از امیر مؤمنان، علی علیه السلام آمده است: تفکر شخص را بهسوی خوبیها و عمل به آنها فرا می‌خواند.

 اصول کافى، ج 2، ص 54، باب التفکر

/ 0 نظر / 12 بازدید