25 ذی الحجه روز خانواده گرامی باد

 

چهار مهارت برای داشتن خانواده ای موفق

مهارت کلامی:خانواده موفق باید دارای ارتباط کلامی موثر باشد.ارتباط کلامی یعنیتبادل اطلاعات درباره افکار واحساسات خود. از آنجا که ما نمی توانیم افکار یکدیگر را بخوانیم پس باید با یکدیگر حرف بزنیم وارتباط بین اعضای خود را حفظ کنیم.

محوریت آموزه های دینی وآموزه های مثبت:کندیس پرت در تحقیقاتش پی برده است که وقتی افکارمان خشمگین است مواد شیمیایی تولید شده سیستم ایمنی مارا آزرده می کندووقتی افکار ما مثبت باشد سیستم ایمنی راتعالی می بخشد.

همانگونه که پیامبر فرمودند:قناعت کلید رضایت مندی است.

نظم وانضباط: درزندگی هرچه بیشتر نظم وانضباط را حاکم کنیدزیرا خداوند جها ن رابانظم آفرید. آشفتگی برون ،به هم ریختگی درون را به همراه می آورد. فراموش نشود نظم در زندگی رمز شکوفایی وتعالی خانواده است.

برنامه ریزی :داشتن برنامه ای مناسب در تمامی لحظات به خصوص در اوقات فراغت را از یاد نبرید.مطالعه کتب سودمند وکسب علم ومعرفت شادابی می آورد. در یکی از دانشگاههای انگلیس برای کسب یک کرسیدر رشته فیزیک آزمونی برگزار شد ویک خانم خانه دار 60 ساله توانست برای این سمت قبول شود.

 

ویژگیهای خانواده  در آخرالزمان

 

ازمهم ترین ناهنجاری های خانوادگی در آخر الزمان ایجاد گسست شدید عاطفی بین اعضای خانواده واز هم گسیختگی خانواده هاست .از منظر احادیث اسلامی در آخر الزمان بنیاد خانواده به شدت سست وآسیب پذیر خواهد شد وفسادها ،فتنه ها وآفت ها ی فراگیر این دوران ،درمتن تمام خانه های شرق تاغرب عالم  نفوذ خواهد کرد .

"در آخر الزمان خواهی دید که پدران ومادران از فرزندان خود به شدت ناراضی اند وعاق والدین شدن به شدت رواج یافته است . حرمت پدران ومادران سبک شمرده می شود .فرزند به پدر و تهمت می زند و،پدر ومادرش رانفرین می کند واز مرگ آنان مسرور می شود. در آن هنگام طلاق وجدایی درخانواده ها رواج می یابد . در آن زمان فتنه ها شما را چونان پاره های شب تاریک دربر می گیرد وهیچ خانه ای از مسلمانان در شرق وغرب عالم نمی ماند مگر اینکه فتنه هادآن داخل می شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید