یادمان باشد که............

یادمان باشد که : لزومی ندارد همانقدر که تو برای من عزیزی، من هم برایت عزیز باشم.

یادمان باشد که :
محبتی که به دیگری می کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد.

یادمان باشد که :
برای دیدن باید نگاه کرد، نه نگاه !

یادمان باشد که :
اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید.

یادمان باشد که :
دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند.

یادمان باشد که :
تا وقتی اوضاع بدتر نشده ! یعنی همه چیز رو به راه است.

یادمان باشد که :
هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها.

یادمان باشد که :
آرامش جایی فراتر از ما نیست.

یادمان باشد که :
من تنها نیستم ما یک جمعیتیم که تنهائیم.

یادمان باشد که :
برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود !

یادمان باشد که :
در خسته ترین ثانیه های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست!

یادمان باشد که :
لازم است گاهی با خودم رو راست تر از این باشم که هستم.

یادمان باشد که :
سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته اند، هر کسی سهم خودش را می آفریند.

یادمان باشد که :
آن هنگام که از دست دادن عادت می شود، بدست آوردن هم دیگر آرزو نیست.

یادمان باشد که :
پیش ترها چیزهایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند.

یادمان باشد که :
آنچه امروز برایم مهم است، فردا نخواهد بود.

یادمان باشد که :
نیازمند کمک اند آنها که منتظر کمکشان نشسته ایم.

یادمان باشد که :
من از این به بعد هستم، نه تا به حال.

یادمان باشد که :
هرگر به تمامی ناامید نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی.

یادمان باشد که :
غیر قابل تحمل وجود ندارد.

یادمان باشد که :
گاهی مجبور است برای راحت کردن خیال دیگران خودش را خوشحال نشان بدهد.

یادمان باشد که :
خوبی آنچه که ندارم اینست که نگران از دست دادن اش نخواهم بود.

یادمان باشد که :
با یک نگاه هم ممکن است بشکنند دل های نازک.

یادمان باشد که :
بجز خاطره ای هیچ نمی ماند.

یادمان باشد که :
وظیفه ی من اینست: حمل باری که خودم هستم تا آخر راه.

یادمان باشد که :
منتظر ِ تنها یک جرقه است، انبار مهمات.

یادمان باشد که :
کار رهگذر عبور است، گاهی بر می گردد، گاهی نه.

یادمان باشد که :
در هر یقینی می توان شک کرد و این تکاپوی خرد است.

یادمان باشد که :
همیشه چند قدم آخر است که سخت ترین قسمت راه است.

یادمان باشد که :
امید، خوشبختانه از دست دادنی نیست.

یادمان باشد که :
به جستجوى راه باشم، نه همراه.

یادمان باشد که :
هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها.

یادمان باشد که ... خاطرمان تنها نماند ...

/ 0 نظر / 7 بازدید