معرفی کتب کمک آموزشی درس پرورشی

            فهرست منابع درس قرآن

*قصه های خوب برای بچه های خوب تألیف مهدی آذر یزدی  قصص قرآن

*قصص قرآن تألیف صدرالدین بلاغی

*دانستنیهای قرآن تألیف مصطفی اسرار

*قصص قرآن تألیف سید هاشم رسولی محلاتی

*داستان های انبیاءدرتفسیر المیزان تألیف حسین فعال عراقی 2جلد

*قرآندربیان تألیف محمد خواجوی

*اعجازهاوشگفتی های علمی قرآن تألیف دکتر محمد علی رضایی

*پرسمان علوم قرآنی تألیف مرکز فرهنگ ومعارف قم

/ 0 نظر / 12 بازدید